Narzędzia stosowane w lean management

Wiele funkcjonujących na rynku firm i instytucji stale dąży do zmiany metod pracy pod kątem ich ulepszenia i usprawnienia tak, aby korzyści płynęły zarówno do pracowników, jak i klientów. Jedną z takich metod jest stosunkowo skuteczna formuła zarządzania, czyli lean. 

Czym jest lean management?

Dosłownie można przetłumaczyć owe pojęcie jako szczupłe zarządzanie. Strategia ta, opiera się na tym, aby w jak najprostszy i najmniej skomplikowany sposób, bez zaangażowania dodatkowych sił i środków, których faktycznie się wymaga, klient otrzymał produkt lub usługę zgodną z jego oczekiwaniami. Nakłada się więc nacisk na oferowanie produktów jak najwyższej jakości nie uwzględniając przy tym marnotrawstwa, zarówno materiałowego, ludzkiego oraz czasowego.

Stosowanie narzędzia

Najpopularniejszym jest zdecydowanie metoda 5S, która odnosi się do optymalnego i sprawnego funkcjonowania miejsca pracy, które jest uporządkowane i ergonomicznie dostosowane do pracownika. Polega na dopełnieniu czynności tj. sortowanie, systematyzowanie, sprzątanie, standaryzacja oraz samodoskonalenie. Inne narzędzie, kaizen, ma na celu wprowadzenie codziennych zmian oraz samodoskonalenia, zarówno personalnie, jak i procesu produkcji. Odnoszące się  także do personelu, narzędzie TPM, ma na celu jego aktywizację poprzez proste i zarazem efektywne wykonywanie zadań w firmie. Duży wpływ na pracę ma także VM, który poprzez wizualizację pozwala zrozumieć pracownikom konkretne cele. Istotnym dla produkcji będzie narzędzie kaban, które pozwala na ulepszenie wszystkich procesów produkcji i realizacji poprzez osiąganie terminowości zleceń. Z kolei narzędzie SMED służy skróceniu czasu przezbrojenia urządzeń produkcyjnych, co pozwala zoptymalizować czas trwania takiej czynności, a DFMA przysłuży się tworzeniu łatwych w produkcji i niedrogich produktów. Warte uwagi jest też narzędzie służące zachowaniu racjonalności bieżącego zapotrzebowania a tworzeniu się zapasów, czyli Heijunka.

Sprawne i konsekwentne stosowanie owych narzędzi pozwala firmie się ulepszać i stale podnosić swoje osiągi produkcyjne. Lean management stosowany jest od osiemdziesięciu lat w fabrykach Toyoty i przez cały czas był udoskonalany na podstawie praktyki aby optymalizować nakład pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *