Kim jest specjalista od sztucznej inteligencji?

Dynamiczny rozwój branży IT oraz nowoczesnych technologii silnie związany jest z rozwojem sztucznej inteligencji. W związku z tym, branża ta nieustannie potrzebuje specjalistów, których wiedza i umiejętności przyczynią się do zintensyfikowania prac w tym zakresie.

Czym jest sztuczna inteligencja (AI)?

To przeciwieństwo naturalnej inteligencji, czyli każdy przejaw inteligencji w wykonaniu urządzeń i maszyn podczas realizowania przez nie określonych zadań. Ponadto istnieje możliwość ulepszania i usprawniania działań przez nie wykonywanych za sprawą zdobywania i analizowania informacji. Celem tworzenia sztucznej inteligencji jest zwiększanie efektywności wynikającej z ludzkiej pracy, a co za tym idzie, zwiększenie wydajności organizacji czy przedsiębiorstwa. Prace nad rozwojem tej dziedziny nie mają na celu zastąpienia pracy ludzkiej. Przykładem funkcjonowania sztucznej inteligencji można zauważyć w grze w szachy online lub w internetowych formularzach komunikacyjnych.

Czym zajmuje się specjalista od sztucznej inteligencji?

Funkcjonowanie sztucznej inteligencji w naszym życiu jest niezaprzeczalne, dlatego wymaga wsparcia i pracy osób, które są ekspertami w naukach technicznych. Oprócz tworzenia i ulepszania sztucznej inteligencji, specjaliści AI pomagają wdrażać rozwiązania o nią oparte w firmach i przedsiębiorstwach, a ponadto nadzorują ten proces i przekazują odpowiednie instrukcje personelowi, który będzie odpowiadał za jej funkcjonowanie. Topowe światowe marki i koncerny informatyczne wykorzystują AI do marketingu i rozwoju, dlatego potrzebują ekspertów do obsługi owych przedsięwzięć oraz analizy danych. Ponadto, specjaliści powinni umieć edytować błędy zaistniałe w działaniu AI oraz naprawiać usterki. Ze względu na coraz szersze wykorzystanie AI w różnych dziedzinach życia, szacuje się, że najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w m.in.  branży budowlanej czy medycynie. Praca eksperta AI wymaga ogromnej wiedzy i pasji, lecz z pewnością wynagradza to jej wysoka opłacalność. Ze względu na szerokie spectrum niezbędnej wiedzy, jaką taki pracownik musi posiadać oraz na stosunkowo prestiżowy zawód, specjaliści od AI nie mogą narzekać na wynagrodzenie, ani na brak pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *